2023

Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Εργασίες επισκευής στις ΚΚΜ: ΜΕΘ, ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΑΔΑΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, ΚΥΣΤ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ του Σισμανόγλειου Γ.Ν.Α.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ

Εγκατάσταση FCU στα γραφεία του α’ ορόφου και στα εργαστήρια του ΙΦΕΤ ΜΑΕ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

Ανακατασκευή κεντρικού λεβητοστασίου με εγκατάσταση 2 νέων λεβήτων συλλεκτών διανομής θέρμανσης 3 νέων boiler ΖΝΧ και συστήματος αυτοματισμού

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακαίνιση Πύργων Ψύξεως – πίνακα κτιρίου Χρ. Λαδά

Γ.Ν.Α. ΕΛΠΙΣ

Αντικατάσταση κυκλοφορητών κρύου νερού τύπου WILO, κινητήρα, αντλία στο μηχανόροφο του Β’ κτηρίου

ΕΚΠΑ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Αρεταίειο Κλιματισμός Πτέρυγας Ακτινολογικού

Κλιματισμός Πτέρυγας Ακτινολογικού

2022

ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Επισκευή εναλλάκτη θέρμανσης, αντικατάσταση συμπιεστή απόδοσης 72.000BTU/H σε εξωτερική μονάδα εξωτερικών ιατρείων και λοιπές εργασίες [2022-2023]

Αντικατάσταση αντλίας θερμότητας (ΑΘ) απόδοσης 33-34 KW και αναβάθμιση συστήματος αυτοματισμού ΚΚΜ για την Μ.Μ.Ο. [2022]

Αναβάθμιση συστήματος αυτοματισμού ΚΚΜ και αντικατάσταση Α.Θ. στη Μ.Μ.Ο [2022]

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Κλιματισμός χώρων πειραματόζωων στο υπόγειο του κτηρίου του ΙΙΒΕΑΑ [2022]

Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Εγκατάσταση θυροτηλεοράσεων και συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης σε χώρους του Νοσοκομείου [2022]

2021

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Υπηρεσίες συντήρησης των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (Κ.Κ.Μ.) [2021-2023]

Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Αναβάθμιση ΚΚΜ πτέρυγας Ουρολογικού [2021]

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αναβάθμιση συστήματος ελέγχου στον κεντρικό ψύκτη του κτηρίου ΑΚΙΣΑ [2021]

Aναβάθμιση συστήματος ελέγχου στον κεντρικό ψύκτη του κτηρίου ΑΚΙΣΑ [2021]

2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΓΝΑ 251

Κατασκευή συστήματος κλιματισμού για τον νέο Αγγειογράφο [2020]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

Αυτονόμηση του συστήματος κλιματισμού του γ’ ορόφου του Κτηρίου 8 [2020]

Γ.Ν.Α. ΛΑΙΚΟ

Συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού & θαλάμων αρνητικής πίεσης [2020-2023]

MEDIC PLAN HEALTH PROJECT IKE

Ανακατασκευή χώρου μονάδας ψηφιακού αγγειογράφου στο Γ. Ν. Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ [2020]

CHIPITA GLOBAL ΑΕ

Συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού [2020]

ERGOTECH

Διαμόρφωση χώρων και κατασκευή υποδομών τμήματος επεμβατικής ακτινολογίας για εγκατάσταση αγγειογράφου SIEMENS ARTIS ICONO BIPLANE στο 251 Γ. Ν. Αεροπορίας. [2020]

2019

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εγκατάσταση Αντλίας θερμότητας στο κτήριο “Κωστής Παλαμάς” [2019]

Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Αντικατάσταση υδραυλικού δικτύου ψύξης-θέρμανσης εξωτερικών ιατρείων, οφθαλμολογικού, αποθηκών, μαγειρείων, ΜΕΘ, γραφεία διοίκησης [2019]

ΕΚΠΑ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ανεξαρτητοποίηση των δικτύων ύδρευσης στην Άνω Κλινική του Νοσοκομείου [2019]

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)

Συντήρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Χολαργού, Κηφισιάς, και Αγίων Αναργύρων [2019-2020]

Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.

Συντήρηση και επισκευή Κολυμβητικών δεξαμενών ΟΠΑΝΔΑ & Η-Μ εγκαταστάσεων αυτών [2019]

ΣΤΗΛΜΕΤ ΑΕ

Συντήρηση, επισκευές, BMS, εγκαταστάσεων κλιματισμού [2019]

NOVAL ΑΕ / NOVAL PROPERTY (REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY)

Εγκατάσταση νέας αντλίας θερμότητας σε κτίριο επί Χειμάρρας 16 [2019]

Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Τοποθέτηση αναλογικών ελεγκτών αυτοματισμού στις Κ.Κ.Μ. του Νοσοκομείου [2019]

LAVA DEVELOPMENT

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με εξασωλήνια αντλία θερμότητας στο κτήριο επί της Λ. Συγγρού 212 [2019]

2018

Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Αναβάθμιση των θαλάμων αρνητικής πίεσης της Β’ Πνευμονολογικής Κλινικής [2018-2019]

Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

Συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών συστημάτων [2018]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού ψυκτικών θαλάμων, Συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού, ψυγείων, Υπηρεσία καταχώρισης εξοπλισμού, καταγραφής και παρακολούθησης εξοπλισμού και έκδοση ΗΔΕ [2018-2023]

Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.

Συστήματα παρακολούθησης BMS σε κτήρια του ΟΠΑΝΔΑ. [2018]

NOVAL ΑΕ / NOVAL PROPERTY (REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY)

Αναβάθμιση του πεδίου ισχύος κλιματισμού και αντικατάσταση συστήματος BMS [2018]

Αντικατάσταση ΚΚΜ εξαερισμού του κτιρίου Χειμάρρας 16 [2018]

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εργασίες Λεβητοστασίων θέρμανσης Παν/κων κτιρίων [2018]

2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Προμήθεια αντλιών στο δίκτυο κλιματισμού – θέρμανσης, ύδρευσης – αποκατάσταση λειτουργίας πιεστικού συγκροτήματος [2017]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

Προμήθεια και εγκατάσταση αερόψυκτης αντλίας νερού 40Κw [2017]

Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.

Εγκατάσταση κλιματισμού των αιθουσών πρώτου ορόφου του ορόφου του Πνευματικού Κέντρου [2017]

ΕΛ.Γ.Α.

Επισκευή – αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων [2017]

2016

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Προμήθεια & εγκατάσταση μηχανήματων ψύξης – θέρμανσης – αερισμού Περιγραφικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής [2016]

Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

Συντήρηση κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων [2016-2019]

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Εργασίες συντήρησης Κ.Κ.Μ. , επισκευές απρόσκοπτης λειτουργίας [2016-2017]

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Υπηρεσίες συντήρησης των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (Κ.Κ.Μ.) [2016]

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ

Συντήρηση αερόψυκτου ψύκτη αποδόσεως 470 KW τεσσάρων ψυκτικών κυκλωμάτων, μηχανημάτων Airedale [2016]

ΕΚΠΑ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Αναβάθμιση κλιματισμού [2016]

2015

ΕΚΠΑ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Συντήρηση ΚΚΜ και έλεγχος BMS [2015- 2023]

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργίας υπογείων δεξαμενών Δημοτικών Κτιρίων [2015-2016]

CITYGATE ΑΕ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ONE SALONIKA – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Ανακαίνιση και εργασίες ανακατασκευής, αναβάθμισης αυτοματισμού στο ONE OUTLET AE – BMS [2015-2016]

NOVOTEL

Αναβάθμιση αυτοματισμού συστήματος κλιματισμού για αίθουσες συνεδριάσεων [2015]

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.

Ανακαίνιση και εργασίες ανακατασκευής στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ONE SALONICA» (πρώην CITY GATE), ΕΠΙΠΕΔΑ 2, -1, -3, και -4 [2015]

2014

Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Επισκευή Αερόψυκτου Ψύκτη τμημάτων ΤΕΙ , Ψυκτικών συγκροτημάτων [2014]

ΕΚΠΑ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Συντήρηση ΚΚΜ και έλεγχος BMS [2014]

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ

Συντήρηση αερόψυκτου ψύκτη αποδόσεως 470 KW τεσσάρων ψυκτικών κυκλωμάτων, μηχανημάτων Airedale [2014]

2013

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επισκευή, συμπλήρωση, και συντήρηση, των εγκαταστάσεων Θέρμανσης – κλιματισμού των κτιρίων του Κέντρου [2013-2023]

ΕΛ.Γ.Α.

Τεχνική υποστήριξη των κλιματιστικών συστημάτων του Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών ΚΕΜΕ Θεσ/νίκης [2013-2023]

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»

Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού χειρουργείων 1ου και 2ου Ορόφου [2013-2014]

2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Προμήθεια και κατασκευή καμινάδων ΝΟΠΕ Α.Μ. 10317 [2012-2013]

ΕΚΠΑ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Συντήρηση ΚΚΜ και έλεγχος BMS [2012]

Γ.Ν.Α. ΛΑΙΚΟ

Προμήθεια και τοποθέτηση πύργου ψύξης [2012]

Προμήθεια μηχανημάτων UPS στο Λαϊκό Νοσοκομείο [2012]

Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

Επισκευή κλιματισμού μονάδας χειρουργικής ανάνηψης του Παραρτήματος «ΠΑΝΑΓΙΑ» [2012]

Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.

Συντήρηση και επισκευή Κολυμβητικών δεξαμενών ΟΠΑΝΔΑ & Η-Μ εγκαταστάσεων αυτών [2012-2015]

Συστήματα παρακολούθησης BMS σε κτήρια του ΟΠΑΝΔΑ. [2012]

2011

Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Συντήρηση ΚΚΜ, θαλάμων αρνητικής πίεσης, fan-coils, ψυκτικών συγκροτημάτων και μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, BMS, για Σισμανόγλειο, Παράρτημα, Ξενώνα Ψυχιατρικής, Κ.Υ. Σπάτων, Ν. Μάκρης. [2011-2023]

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος εξαερισμού και τροποποίηση υφιστάμενου συστήματος κλιματισμού σε χώρους της Τράπεζας ΟΠ.Α [2011]

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ

Συντήρηση αερόψυκτου ψύκτη αποδόσεως 470 KW τεσσάρων ψυκτικών κυκλωμάτων, μηχανημάτων Airedale [2011-2012]

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ (Κ.Α.Σ.Μ.Ν.)

Συντήρηση, αποκαταστάσεις βλαβών & επισκευές στα συγκροτήματα κλιματισμού Airedale των Η/Υ [2011- 2012]

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επισκευή, συμπλήρωση εγκαταστάσεων θέρμανσης – κλιματισμού όλων των κτιρίων του ΕΚΠΑ [2011]

2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επισκευή, συμπλήρωση, και συντήρηση, των εγκαταστάσεων Θέρμανσης – κλιματισμού των Πανεπιστημιακών όλων των κτιρίων [2010-2011]

ΕΚΠΑ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Συντήρηση ΚΚΜ και έλεγχος BMS [2010]

Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

Συντήρηση κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων [2010-2011]

2009

Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.

Συντήρηση κλιματισμού κτιρίων Π.Ο.Δ.Α.[2009]

Επισκευή δικτύου θέρμανσης στον Πολυχώρο του κτιρίου του Ν. Κόσμου. [2009]

2008

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προμήθεια μηχανημάτων και εγκατάσταση κλιματισμού σε αίθουσες Γυμναστηρίων στο κτήριο του Παν/κου Γυμναστηρίου του Α.Π.Θ. [2008]

ΕΚΠΑ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Προμήθεια & εγκατάσταση μηχανήματος close control up flow [2008]

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος κλιματισμού (VRV) σε χώρους εργαστηρίων στο ισόγειο του κτηρίου No1, No3 μηχανημάτων κλιματισμού σε χώρους εργαστηρίων [2008]

2007

Γ.Ν.Α. ΛΑΙΚΟ

Συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού & θαλάμων αρνητικής πίεσης [2007-2011]

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού Airedale στο Computer Room & συντήρηση [2007-2023]

ΕΚΠΑ ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –ΑΝΑΤΟΥΜΠΩΣΗ

2006

Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.

Συντήρηση κλιματισμού ΠΟΔΑ [2006]

Δ.Ε.Η.

Συντήρηση κλιματιστικών μηχανήματων των κτιρίων της Δ/νσης Πληροφορικής [2006]

2005

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επισκευή, συμπλήρωση, και συντήρηση, των εγκαταστάσεων Θέρμανσης – κλιματισμού των κτιρίων του Κέντρου [2005-2009]

Κατασκευή κεντρικής εγκατάστασης κλιματισμού 3ου ορόφου κτιρίου Πεζματζόγλου [2005]

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

Αναβάθμιση κεντρικού κλιματισμού στείρου χώρου και διατήρησης αρνητικής πίεσης στο τμήμα της Αιματολογικής κλινικής του Νοσοκομείου [2005]

2003

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Κατασκευή κεντρικού κλιματισμού κτιρίου Ακαδημίας 45 [2003]

2002

ΕΚΠΑ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Συντήρηση ΚΚΜ και έλεγχος BMS [2002 – 2006]

CITYGATE ΑΕ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ONE SALONIKA – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Μελέτη – Εγκατάσταση – συντήρηση BMS, επέκταση [2002-2022]

B.N.P. ΤΕΧΝΙΚΗ

Σύστημα αυτοματισμού κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (ελεγκτές TAC) ΚΚΜ χειρουργείων ΓENIKH ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσ/νίκης [2002]

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Κατασκευή κλιματισμού στο κτίριο της Πανεπιστημιακής Λέσχης [2002]

Ανακαίνιση και προσθήκη ορόφου κτιρίου βιβλιοθήκης ΤΕΦΑΑ [2002]

2001

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Κολυμβητηρίου ΤΕΦΑΑ [2001]

2000

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακαίνιση χώρων κτιρίου Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ [2000]

1999

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επισκευή Λεβητοστασίων και εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης Παν/κων κτιρίων (Οδοντιατρική, Χωρέμειο, Μαράσλειο, Ιπποκράτους 20, 33, 35, Κέντρου, Οδοντιατρικής, Εργαστήριο Α Παιδιατρικής Σχολής στο Γουδί) [1999-2003]

Κλιματισμός Νεκροτομείου Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας στο Γουδί. [1999]

1993

ΧΕΝ

Συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού [1993-1997]

1992

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επισκευές των γενικών συγκροτημάτων κλιματισμού Παν/κων κτιρίων στο Κέντρο, Κηφισιά, ΤΕΦΑΑ, Παν/πολη, Οδοντιατρικής, Θεολογικής, Χρ. Λαδά, Σταδίου, Κ. Υπολ. [1992-1997]

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.

Επισκευές – συντήρηση κλιματισμού εγκαταστάσεων – χειρουργείων [1992-2017]

1991

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού χώρου Ιατρικής –Οδοντιατρικής Σχολής [1991]

1989

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εγκατάσταση κλιματιστικών στην Δ/νση Εθιμοτυπίας [1989]

Εγκατάσταση κλιματισμού στην Νέα Γραμματεία Συγκλήτου στο Κεντρικό κτίριο [1989]

Εγκατάσταση κλιματισμού στην Επιστημονική Εποπτεία του Πειραματικού Σχολείου Παν/μιου [1989]

1988

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επέκταση εγκατάστασης κλιματισμού του Ερευνητικού Κέντρου της Ορθοπεδικής Κλινικής Θ. Γαρουφαλίδης [1988]

1986

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Κλιματισμός Θεολογικής Σχολής [1986-1995]

Αναβάθμιση – Συντήρηση μηχανημάτων χώρων του κεντρικού Η/Υ κτιρίου ΤΥΠΑ [1986]

1983

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επισκευή εγκαταστάσεων Λεβητοστασίων [1983-1993]

1981

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επισκευές εγκαταστάσεων κλιματισμού αμφιθεάτρου του 5ου ορόφου και χώρων Πειραματόζωων Οδοντιατρικής Σχολής [1981-1983]

1980

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επισκευές κεντρικής Θέρμανσης στον Γ όροφο του κτιρίου Φυσιολογίας –Γουδή [1980]

1978

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επισκευές εγκαταστάσεων κλιματισμού Ιατρικής Σχολής [1978-1981]